+(373)22 925-529+(373)22 924-429
  • Română
  • Русский

Slanic Moldova

 

    Orașul Slanic Moldova este așezat în partea de sud-vest a județului Bacău,îintr-o mica depresiune, îngustă și lungă, marginită de culmi înalte, pe valea rîului Slanic de unde și-a luat și numele. Localitatea a fost întemeiată și s-a dezvoltat datorită numeroaselor izvoare de apă minerală cu compozitii variate și valoroase, primind astfel statutul de stațiune balneoclimaterică. Mulți drumeți au urcat pe valea cea strîmtă a Slanicului din Moldova de 205 de ani incoace, de cînd un serdar, pe nume Mihalache, zis și Mihaluca Spiridon, mergînd la vînătoare de cerbi în pustietatea codrilor nepătrunși pînă atunci de picior de om, a dat de un izvor de apa minerală. Doborînd copacii și sfărămînd stîncile, el a deschis o poteca îngustă spre izvor.
Pînă atunci, pădurea, care se lasă de o parte și de alta în malurile Slanicului, fusese șălașul urșilor, lupilor, porcilor mistreți și al rasilor, iar pîrîul cel repede, era împărăția pastravilor cei iuți. Despre locurile acestea se pomenește prima dată în hrisovul dat de Constantin Cehan Racovita la 1 ianuarie 1757, cand întreaga vale a Slanicului "si cu tot dealul de unde se scoate sare" făcea parte din moșia singurului domn din epoca fanariotă, născut dintr-o familie curat romanească, la Racova (Vaslui) și care a ocupat în două rînduri scaunul Moldovei. Simțindu-și apropierea sfîrșitului, "spre pomenirea sufletului său, a Doamnei Sultana și a copiilor săi", el dăruiește această moșie Epitropiei spitalului Sf. Spiridon din Iași, "fiindcă pentru cheltuiala spitaliei este mare trebuința a se pune la cale vreun venit ca să fie totdeauna statator și nestrămutat, ca să aibă săracii bolnavi cheltuiala lor ce se cade dupa orînduiala…", spune el în acest hrisov. Pe la 1801, moșia era ținută în arendă de șerdarul Mihalache Spiridon, boier de seamă și slujitor al curții domnești. Scriitorul Wilhem de Kotzebue care și-a petrecut vara anului 1885 la Slanic, a făcut, după cum singur spune, tot felul de cercetări, reușind să adune mărturii și să descrie în cartea sa întîmplările pitorești care au dus la descoperirea primelor izvoare minerale din Valea Slanicului.

 

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.

Подписаться на новости